Witaj na stronie Fundacji

Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka – zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Zarząd Fundacji

  • Krzysztof Kryg  -  Prezes Zarządu
  • Mariusz Misiak  -  Członek Zarządu
  • Jarosław Ogórek  - Członek  Zarządu

Rada Fundacji

  • Radosław Czapski - Przewodniczący  Rady Fundacji
  • Stanisław Błach - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  • Tomasz Woś - Członek Rady Fundacji

 

Informacja

Zarząd Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki informuje, że nabór wniosków o stypendium na rok akademicki 2022 / 2023 został zakończony.

Wnioski o stypendium są do pobrania na stronie Dokumenty

Telefony kontaktowe: 691 740 291, 71 32 38 142