Witaj na stronie Fundacji

Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka – zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Zarząd Fundacji

Mariusz Michałek – Prezes Zarządu

Jarosław Ogórek – Członek Zarządu
Mariusz Misiak – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Krzysztof Kwiecień - Przewodniczący Rady    
Stanisław Błach - Z-ca Przewodniczącego Rady  
Tomasz Woś  - Członek Rady  

Informacja

Zarząd Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki informuje, że przyjmowane są wnioski o stypendium na rok akademicki 2021 / 2022. Wnioski będą przyjmowane do 30.10.2021 r. 

Wnioski o stypendium są do pobrania na stronie Dokumenty

Telefony kontaktowe: 691 740 291, 71 32 38 142