Witaj na stronie Fundacji

Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka – zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Zarząd Fundacji

Mariusz Michałek – Prezes Zarządu

Jarosław Ogórek – Członek Zarządu
Mariusz Misiak – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Krzysztof Kwiecień - Przewodniczący Rady    
Stanisław Błach - Z-ca Przewodniczącego Rady  
Tomasz Woś  - Członek Rady  

Informacja

Zarząd  Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki  informuje, że  przyjmowanie wniosków o stypendium  na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się pod koniec okresu wakacyjnego. Wnioski będą przyjmowane do 30.10.2020 r.

Regulamin stypendialny znajduje się na stronie Dokumenty

Telefony kontaktowe: 691740291, 7132 38 142