Józef Pupka

1940 – 2004

Prezes Zarządu
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.

Był półsierotą, pochodził z ubogiej rodziny, sam korzystał ze stypendium które pomogło mu zdobyć dyplom i stać się potem wielką osobowością polskiej energetyki.

W elektrociepłowniach wrocławskich pracował od 1958 r. W latach 1976 – 1991 zajmował stanowiska kierownicze: Zastępcy Dyrektora Zakładu, Dyrektora Zakładu i Dyrektora Przedsiębiorstwa. Od 1991 r., tj. od chwili powstania Spółki, do 2002 r. był Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym. Od 2002 r. był Wiceprezesem Zarządu.

Inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: organizacji i zarządzania, energetyki jądrowej oraz oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej, a także w 2000 r. studia podyplomowe „Energetyka – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz kurs audytorów energetycznych.

Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, członkiem Rady Naukowej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, Prezesem Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN-POLSKA, członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Przewodniczącym Sekcji Energetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział we Wrocławiu, członkiem Business Centre Club.

Aktywnie działał na rzecz rozwoju energetyki polskiej: w latach 1993 – 1995 Przewodniczący Zespołu ds. Restrukturyzacji i Prywatyzacji Podsektora Elektro-ciepłowniczego powołanego przez Ministra Przemysłu i Handlu, a w latach 1996 – 1997 członek Grupy Roboczej ds. Restrukturyzacji Energetyki, utworzonej przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa, w latach 1994 – 1998 członek Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Elektroenergetycznym.