Kontakt

Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

Dane informacyjne:

Regon: 020260085

KRS: 0000245575

NIP: 898-209-36-09

Numer Konta bankowego: 64 1090 1522 0000 0001 0516 5143

Numer kontaktowy:
tel. (+48) 71 32-38-142
tel. (+48) 691 740 291
fax (+48) 71 32 38 954
maria.bawolska@kogeneracja.com.pl