Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki poważnie realizuję obowiązki związane z ochroną danych osobowych. W poniższych zapisach pragniemy Cię poinformować jakie dane przechowujemy i do jakich celów są wykorzystywane.

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że: 
I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24
II.    W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z Fundacją, pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 
III.    Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe: 

 1. Na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 a RODO, którą możesz odwołać w dowolnym momencie,
 2. W związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), 
  a.    w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, 
 4. Na  podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawie uzasadnionego interesu Administratora, 
  a.    w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
  b.    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

IV.    Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa,
 2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom Administratora
 3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. 

V.    Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VI.    Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a.  dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,
b. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

VII.    Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a.    żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b.    żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c.    żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d.    żądania przenoszenia danych, 
e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Polityka „Cookies”

Polityki Cookies

 1. Dla Państwa komfortu strona Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki www.fjp.org.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.
 2. W każdej przeglądarce internetowej istnieję możliwość zmian ustawień dotyczących plików Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację przez użytkownika polityki Cookies. 
 3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Portal www.fjp.org.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies :
  Stosujemy dwa rodzaj plików:
  a. sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  - niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
  - pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  - wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji,
  - funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.,
  - reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań,
  - statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 5. Każda przeglądarka umożliwia ustawienie poziomu ochrony przed Cookies, aż do całkowitego ich blokowania. Tego typu działanie zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może uniemożliwiać niektóre funkcje.

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony internetowej Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.